info

Jan Degraen Fonds vzw

De fondsen die het Jan Degraen Fonds inzamelt, worden op hun beurt aan verschillende ziekenhuizen en instellingen geschonken welke de mensen met leukemie helpen.

Hoofd Adres

Jan Degraen Fonds

Houtstraat 94

3890 Jeuk

Contact info

tel: 0032 479 471 561

info@jandegraenfonds.be

www.jandegraenfonds.be/contact