OVER JAN

In Februari 2011 heeft het Jan Degraen Fonds dankzij jullie steun een Motomed bedfiets kunnen schenken aan de afdeling hematologie van de  KU Leuven. Deze fiets is een belangrijk onderdeel in het revalidatieprogramma van de patiënten.

Toen we met de voorbereidingen voor deze fiets bezig waren kwamen we in contact met Nancy Hamels, zij zit in het kine-team van de KU Leuven en kwam met onderstaande anekdote die volgens ons heel goed weergeeft over wat voor iemand Jan nu eigenlijk was.

JAN WAS ZEER GEDREVEN

“Toen wij, als kine-team van Intensieve Zorgen, enkele weken geleden via Prof. Wilmer op de hoogte werd gebracht van dit initiatief van de familie Degraen waren wij uiteraard blij verrast. Natuurlijk kunnen wij ons Jan nog goed herinneren.

Ook zijn revalidatieprogramma, gekoppeld aan zijn eerste verblijf op E516 zit nog fris in ons geheugen. Zijn revalidatie duurde zeer lang en wij waren er ons ten zeerste van bewust dat het heel zwaar was voor Jan. Ze was zwaar, omdat ze werd gekenmerkt door een langdurige fase van bedlegerigheid en het verlies van quasi al zijn spierkracht. Maar Jan was zeer gedreven en ons te bereiken doel werd toen al snel duidelijk : we zouden met hem opnieuw stappen in de gang, iets waar hij zo naar uitkeek maar tegelijk ook bang voor was. Het werd een lange revalidatieweg. In die periode had de bedfiets een belangrijke functie.

Hij fungeerde als brug tussen bedlegerig zijn en het uiteindelijke stappen in de gang. Hij keek zo uit naar dat fietsen, ondanks de inspanningen die het van hem vroeg.

Jan fietste zelf in het weekend. Zo werd ik tijdens een weekend opgebeld door een verpleegkundige van de hematologie-afdeling van Prof. Maertens. Jan  had ons laten opbellen om te vragen of hij mocht fietsen. In het weekend worden patiënten eigenlijk niet gerevalideerd, dat wist hij trouwens ondertussen wel, maar hij had er zo’n zin in …”