Jan Degraen Fonds vzw

De fondsen die het Jan Degraen Fonds inzamelt, worden op hun beurt aan verschillende ziekenhuizen en instellingen geschonken welke de mensen met leukemie helpen.